Een kinderarts in Vlaanderen - Medisch raadpleging voor baby, kind en adolescent - Groei, vaccinatie, infectie

 

Zoek een kinderarts in uw buurt:

 

 

Een kinderarts is een in kindergeneeskunde gespecialiseerde arts die de gezondheid van kinderen vanaf hun geboorte tot 18 jaar verzorgt. Zij zijn opgeleid om veel voorkomende kinderziekten en -aandoeningen te diagnosticeren en te behandelen, en om follow-up en preventieve zorg te verlenen om kinderen gezond te houden.
Kinderartsen kunnen ouders ook adviseren over de groei en ontwikkeling van kinderen, voeding, vaccinaties en thuiszorg. Zij kunnen kinderen zo nodig ook doorverwijzen naar specialisten voor verdere zorg.


Kinderartsen kunnen werken in particuliere praktijken, ziekenhuizen, gezondheidscentra of centra voor kinderbescherming. Sommige kinderartsen zijn gespecialiseerd in gebieden als genetische pediatrie, cardiale pediatrie of neonatale pediatrie.


Het inschakelen van een kinderarts voor de gezondheidszorg van uw kind heeft verschillende voordelen:


1.    Specifieke kennis: Kinderartsen hebben specifieke kennis van veel voorkomende ziekten en aandoeningen bij kinderen, alsmede van de groei en ontwikkeling van kinderen.


2.    Groeimonitoring: Kinderartsen kunnen de groei en ontwikkeling van uw kind volgen en advies geven om de gezondheid van uw kind te ondersteunen.


3.    Voedingsadvies: Kinderartsen kunnen advies geven over het dieet en de voedingsbehoeften van uw kind.


4.    Inentingen: Kinderartsen kunnen de nodige vaccinaties geven om uw kind tegen ziekten te beschermen.


5.    Thuiszorg: Kinderartsen kunnen advies geven over thuiszorg om de veel voorkomende ziekten van uw kind te beheersen.


6.    Verwijzingen: Kinderartsen kunnen uw kind zo nodig doorverwijzen naar specialisten voor verdere zorg.


7.    Begeleiding: Kinderartsen kunnen u begeleiden in moeilijke tijden en ondersteunen bij ernstige ziekten of noodsituaties.


8.    Preventie: Kinderartsen kunnen u advies geven over hoe u ziekten kunt voorkomen en uw kind gezond kunt houden.


9.    Follow-up: Kinderartsen kunnen de gezondheid van uw kind na verloop van tijd volgen en ervoor zorgen dat in alle behoeften wordt voorzien.


Er zijn verschillende kenmerken waaraan u een goede kinderarts kunt herkennen:


1.    Hij of zij is gespecialiseerd in kindergeneeskunde en goed opgeleid om kinderen te verzorgen.


2.    Hij/zij luistert goed naar de ouders en neemt de tijd om de gezondheidsproblemen van het kind te begrijpen.


3.    Hij/zij is competent op zijn/haar gebied en is in staat veel voorkomende kinderziekten te diagnosticeren en te behandelen.


4.    Luistert naar de behoeften van patiënten en respecteert hun keuze van behandeling.


5.    Hij/zij geeft preventief gezondheidsadvies om de goede gezondheid van kinderen te handhaven.


6.    Effectief communiceren met ouders, kinderen en andere leden van het medische team.


7.    Is ook in staat kinderen door te verwijzen naar specialisten als dat nodig is.


8.    Hij/zij houdt zijn/haar kennis op peil van de laatste ontwikkelingen in de kindergeneeskunde.


9.    Hij/zij is toegankelijk voor zijn/haar patiënten en reageert snel op de behoeften van zijn/haar patiënten, ook in noodgevallen.

Het is belangrijk zich niet te beperken tot één bron om een kinderarts te vinden, en verschillende bronnen te raadplegen om een overzicht te krijgen van de verschillende professionals. Het is ook belangrijk uw eigen voorkeuren en behoeften in overweging te nemen bij het kiezen van een kinderarts die bij u past.


Er zijn verschillende kwaliteiten die een goede kinderarts kunnen kenmerken:


1.    Medische competentie: hij of zij heeft een goede kennis van veel voorkomende kinderziekten en van de groei- en ontwikkelingsbehoeften van kinderen. Hij is in staat deze ziekten te diagnosticeren en doeltreffend te behandelen.


2.    Luistervaardigheden: neemt de tijd om naar ouders en kinderen te luisteren en hun zorgen te begrijpen. Zij kunnen hun vragen op een duidelijke en begrijpelijke manier beantwoorden.


3.    Empathie: Hij/zij toont empathie en compassie voor zijn/haar patiënten en houdt rekening met hun fysieke en emotionele welzijn.


4.    Toegankelijkheid: Hij/zij is toegankelijk voor zijn/haar patiënten en reageert snel op de behoeften van zijn/haar patiënten, ook in noodgevallen.


5.    Preventie: Hij geeft preventief gezondheidsadvies om de goede gezondheid van kinderen te handhaven.


6.    Communicatief: Kan effectief communiceren met ouders, kinderen en andere leden van het medische team.


7.    Pedagogisch: In staat om diagnoses en behandelingen duidelijk uit te leggen aan ouders en kinderen.


8.    Verantwoordelijk: Is verantwoordelijk en volgt ethische en professionele normen.


9.    Nieuwsgierig: Hij/zij is altijd op zoek naar nieuwe kennis om zijn/haar medische vaardigheden te verbeteren.


10.    Respectvol: Respecteert de behandelkeuzes en autonomie van ouders en kinderen.

De kosten van de diensten van een kinderarts hangen af van een aantal factoren, waaronder het gebied waar u zich bevindt, de kliniek of het ziekenhuis waar u naartoe gaat en de specifieke diensten die u aanvraagt.

 

Er kunnen extra kosten zijn voor diensten zoals laboratoriumtests of voorgeschreven medicijnen. Daarom is het belangrijk om de mogelijke kosten met de kinderarts te bespreken voordat u zorg krijgt.
 

Het is daarom belangrijk om de kosten met uw kinderarts te bespreken.
 

Er zijn verschillende manieren om een goede kinderarts te vinden:
 

1.    Vraag vrienden of familieleden met kinderen om aanbevelingen.
2.    Gebruik online beoordelingssites voor artsen om beoordelingen van patiënten en ouders te lezen.
3.    Kijk op websites van medische verenigingen om gekwalificeerde kinderartsen te vinden.
4.    Neem contact op met plaatselijke gezondheidscentra voor een lijst van kinderartsen.
5.    Vraag uw zorgverzekeraar om een lijst van kinderartsen die door uw verzekering worden gedekt.
6.    Zoek in online gidsen naar kinderartsen bij u in de buurt.


Het is belangrijk zich niet te beperken tot één bron om een kinderarts te vinden, en verschillende bronnen te raadplegen om een overzicht te krijgen van de verschillende professionals. Het is ook belangrijk uw eigen voorkeuren en behoeften in overweging te nemen bij het kiezen van een kinderarts die bij u past.

 

Zodra u een lijst van potentiële kinderartsen hebt, kunt u contact met hen opnemen om een eerste consult te plannen om uw behoeften en hun deskundigheid te bespreken. Dit zal u helpen beslissen of zij de juiste keuze zijn.