Een notaris in uw omgeving

De notaris stelt zijn competenties ter beschikking van families en bedrijven. De notaris is een openbare ambtenaar die de akten (verkoop, schenking, enz.) opstelt en verifieert.